Prečo obchod?

 

Mali sme od našich slovenských priateľov veľa komplimentov ohľadom nábytku, ktorý sme si priniesli z Holandska. Mali mnoho otázok, kde kúpiť podobné veci, pretože nikde na blízku sa nedajú zohnať.
 
Takže sme sa rozhodli, že otvoríme malý obchod, ktorý sa bude špecializovať na jedinečné a pekné výrobky z Holandska. Zamerali sme sa nielen na starožitnosti, ale aj na veci s patinou a samozrejme aj na nové veci vo vintidž alebo modernom štýle.
 
Za 5 rokov sme vybudovali sieť dodávateľov z Holandska a Belgicka, ktorí nám dodávajú pekné veci z Holandska a Belgicka, ale aj z Francúzska a Nemecka.

Takže sme v Lučenci otvorili malý, ale unikátny obchod 21. marca 2014.

 

Vieme, že ľuďom, ktorí hľadajú zaujímavý nábytok alebo dekorácie, sa určite oplatí navštíviť náš obchod.
 
Našimi klientmi sú ľudia, požadujúci špecialne produkty, ktoré sú zaujímavé a nie je možne ich nikde inde dostať!

 

Why a shop?

We got a lot of compliments from our Slovak friends on the stuff we have in our house that we brought from Holland. Also they were requesting were they could buy the items, as they would like similar things but were not able to find them.

This made us to want to try out a small shop were would could specialise in unique and nice items from Holland. Not only antiques but also things with some patina and of course new things in a vintage or modern style.

Within 5 years we have a network of suppliers in Holland and Belgium that supplies us with nice items from of course Holland and Belgium but also from France and Germany.

.

So we opened a small but unique shop in Lučenec on 21st of March 2014.

We know for people who are looking for interesting furniture or decorations it is definitely worth it to have a visit in our shop.

Our clients are people who want special items that are interesting and can' t be found everywhere!

 

 

Prečo názov Včera & Zajtra!

 

Hľadali sme meno, ktoré skutočne opisuje to, čo robíme a je ľahké si ho zapamätať.
 
S pomocou našich priateľov sme vybrali niekoľko mien a po starostlivom zvážení sme sa rozhodli nasledovne: Včera pre starožitné veci a Zajtra pre nové veci!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Why the name Včera & Zajtra !

We needed a name that really captured our business and is easy remembered.

With some help from our friends we shortlisted a couple of names and after careful consideration decided on Včera for antique stuff ans Zajtra for the new stuff!

Recently Viewed Pages:

  • No Items have been viewed